Jazerčan

Periodikum Jazerčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Lenka Kovačevičová (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2020 až 09/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 50,25 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 42,55% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 60 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 8,14% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Jazerčan: september 2021

Košice-Nad jazerom • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo september 2021, periodika Jazerčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Jazerčan: jún 2021

Košice-Nad jazerom • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Jazerčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Jazerčan: december 2020

Košice-Nad jazerom • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo december 2020, periodika Jazerčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Jazerčan: september 2020

Košice-Nad jazerom • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo september 2020, periodika Jazerčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Jazerčan: apríl 2020

Košice-Nad jazerom • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo apríl 2020, periodika Jazerčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.