Južan

Periodikum Južan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a plocha periodika je zneužívaná na prezentáciu vedenia samosprávy.

Primátor: Jaroslav Hlinka (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 12/2015 až 12/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 38,14 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 42,45% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 83 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 5,01% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Južan: december 2016

Košice-Juh • hodnotenie zverejnené 29.01.2017

Číslo december 2016, periodika Južan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Južan: október 2016

Košice-Juh • hodnotenie zverejnené 29.01.2017

Číslo október 2016, periodika Južan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Južan: jún 2016 (2. číslo v mesiaci)

Košice-Juh • hodnotenie zverejnené 29.01.2017

Číslo jún 2016 (2), periodika Južan prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Južan: marec 2016

Košice-Juh • hodnotenie zverejnené 29.01.2017

Číslo marec 2016, periodika Južan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Južan: december 2015 (4. číslo v mesiaci)

Košice-Juh • hodnotenie zverejnené 29.01.2017

Číslo december 2015 (4), periodika Južan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.