Život v Hlohovci

Periodikum Život v Hlohovci prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Miroslav Kollár (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 64,60 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 45,01% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 38 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Život v Hlohovci: október 2021

Hlohovec • hodnotenie zverejnené 21.11.2021

Číslo október 2021, periodika Život v Hlohovci prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Život v Hlohovci: september 2021

Hlohovec • hodnotenie zverejnené 21.11.2021

Číslo september 2021, periodika Život v Hlohovci prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Život v Hlohovci: august 2021

Hlohovec • hodnotenie zverejnené 21.11.2021

Číslo august 2021, periodika Život v Hlohovci prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Život v Hlohovci: júl 2021

Hlohovec • hodnotenie zverejnené 21.11.2021

Číslo júl 2021, periodika Život v Hlohovci prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Život v Hlohovci: jún 2021

Hlohovec • hodnotenie zverejnené 17.11.2021

Číslo jún 2021, periodika Život v Hlohovci prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.