Petržalské noviny

Periodikum Petržalské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Ján Hrčka (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 05/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 50,70 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 20,02% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 35 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 25,43% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Petržalské noviny: máj 2018

Bratislava-Petržalka • hodnotenie zverejnené 26.08.2018

Číslo máj 2018, periodika Petržalské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Petržalské noviny: apríl 2018 (2. číslo v mesiaci)

Bratislava-Petržalka • hodnotenie zverejnené 24.08.2018

Číslo apríl 2018 (2), periodika Petržalské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Petržalské noviny: apríl 2018

Bratislava-Petržalka • hodnotenie zverejnené 24.08.2018

Číslo apríl 2018, periodika Petržalské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Petržalské noviny: marec 2018 (2. číslo v mesiaci)

Bratislava-Petržalka • hodnotenie zverejnené 26.08.2018

Číslo marec 2018 (2), periodika Petržalské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Petržalské noviny: marec 2018

Bratislava-Petržalka • hodnotenie zverejnené 26.08.2018

Číslo marec 2018, periodika Petržalské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.