Hlas Nového Mesta

Periodikum Hlas Nového Mesta prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, články o politike radnice majú jasného autora, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Rudolf Kusý (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 61,33 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 39,88% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 38 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 1,05% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Hlas Nového Mesta: október 2021

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo október 2021, periodika Hlas Nového Mesta prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Hlas Nového Mesta: september 2021

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo september 2021, periodika Hlas Nového Mesta prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Hlas Nového Mesta: júl 2021

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo júl 2021, periodika Hlas Nového Mesta prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Hlas Nového Mesta: jún 2021

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Hlas Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Hlas Nového Mesta: máj 2021

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo máj 2021, periodika Hlas Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.