Hlas Nového Mesta

Periodikum Hlas Nového Mesta prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Rudolf Kusý (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 60,12 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 38,97% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 43 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 9,25% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Hlas Nového Mesta: júl 2016

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Hlas Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Hlas Nového Mesta: jún 2016

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Hlas Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Hlas Nového Mesta: máj 2016

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Hlas Nového Mesta prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Hlas Nového Mesta: apríl 2016

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo apríl 2016, periodika Hlas Nového Mesta prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Hlas Nového Mesta: marec 2016

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo marec 2016, periodika Hlas Nového Mesta prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.