Radničné noviny mesta Banská Bystrica

Periodikum Radničné noviny mesta Banská Bystrica prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Ján Nosko (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 52,43 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 37,23% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 47 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 9,42% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Radničné noviny mesta Banská Bystrica: august 2016

Banská Bystrica • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016, periodika Radničné noviny mesta Banská Bystrica prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné noviny mesta Banská Bystrica: júl 2016

Banská Bystrica • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Radničné noviny mesta Banská Bystrica prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné noviny mesta Banská Bystrica: jún 2016

Banská Bystrica • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Radničné noviny mesta Banská Bystrica prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné noviny mesta Banská Bystrica: máj 2016

Banská Bystrica • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Radničné noviny mesta Banská Bystrica prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné noviny mesta Banská Bystrica: apríl 2016

Banská Bystrica • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo apríl 2016, periodika Radničné noviny mesta Banská Bystrica prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.