Štiavnické noviny

Periodikum Štiavnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 06/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 46.32%.

Politická plocha v periodiku tvorí 28.74% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 63 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10.38% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Štiavnické noviny: jún 2018, poradie: 4

Banská Štiavnica • hodnotenie zverejnené 05.09.2018

Číslo jún 2018, poradie: 4, periodika Štiavnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Štiavnické noviny: jún 2018, poradie: 3

Banská Štiavnica • hodnotenie zverejnené 05.09.2018

Číslo jún 2018, poradie: 3, periodika Štiavnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Štiavnické noviny: jún 2018, poradie: 2

Banská Štiavnica • hodnotenie zverejnené 05.09.2018

Číslo jún 2018, poradie: 2, periodika Štiavnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Štiavnické noviny: jún 2018

Banská Štiavnica • hodnotenie zverejnené 05.09.2018

Číslo jún 2018, periodika Štiavnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Štiavnické noviny: máj 2018, poradie: 4

Banská Štiavnica • hodnotenie zverejnené 12.09.2018

Číslo máj 2018, poradie: 4, periodika Štiavnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.