Bánovské noviny

Periodikum Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Rudolfa Novotná (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 07/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 49,90 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 17,27% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 28 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 17,94% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Bánovské noviny: august 2016 (4. číslo v mesiaci)

Bánovce nad Bebravou • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016 (4), periodika Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Bánovské noviny: august 2016 (3. číslo v mesiaci)

Bánovce nad Bebravou • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016 (3), periodika Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Bánovské noviny: august 2016 (2. číslo v mesiaci)

Bánovce nad Bebravou • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016 (2), periodika Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Bánovské noviny: august 2016

Bánovce nad Bebravou • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016, periodika Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Bánovské noviny: júl 2016 (3. číslo v mesiaci)

Bánovce nad Bebravou • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016 (3), periodika Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.