Radničné noviny mesta Žilina

Periodikum Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Peter Fiabáne (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 56,12 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 71,66% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 16 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Radničné noviny mesta Žilina: október 2021

Žilina • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo október 2021, periodika Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné noviny mesta Žilina: september 2021

Žilina • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo september 2021, periodika Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné noviny mesta Žilina: august 2021

Žilina • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo august 2021, periodika Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné noviny mesta Žilina: júl 2021

Žilina • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo júl 2021, periodika Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné noviny mesta Žilina: jún 2021

Žilina • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.