Radničné noviny mesta Žilina

Periodikum Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Peter Fiabáne (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 44,76 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 75,36% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 119 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0,24% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Radničné noviny mesta Žilina: júl 2018

Žilina • hodnotenie zverejnené 06.08.2018

Číslo júl 2018, periodika Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné noviny mesta Žilina: jún 2018

Žilina • hodnotenie zverejnené 06.08.2018

Číslo jún 2018, periodika Radničné noviny mesta Žilina prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné noviny mesta Žilina: máj 2018

Žilina • hodnotenie zverejnené 04.08.2018

Číslo máj 2018, periodika Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné noviny mesta Žilina: apríl 2018

Žilina • hodnotenie zverejnené 12.08.2018

Číslo apríl 2018, periodika Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné noviny mesta Žilina: marec 2018

Žilina • hodnotenie zverejnené 02.08.2018

Číslo marec 2018, periodika Radničné noviny mesta Žilina prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.