Šamorín a okolie

Periodikum Šamorín a okolie prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Csaba Orosz (SMK-MKP)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 59,28 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 28,98% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 37 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 13,64% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Šamorín a okolie: október 2021

Šamorín • hodnotenie zverejnené 25.01.2022

Číslo október 2021, periodika Šamorín a okolie prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Šamorín a okolie: september 2021

Šamorín • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo september 2021, periodika Šamorín a okolie prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Šamorín a okolie: august 2021

Šamorín • hodnotenie zverejnené 26.01.2022

Číslo august 2021, periodika Šamorín a okolie prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Šamorín a okolie: jún 2021

Šamorín • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Šamorín a okolie prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Šamorín a okolie: máj 2021

Šamorín • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo máj 2021, periodika Šamorín a okolie prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.