Slovo Šaľanov

Periodikum Slovo Šaľanov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, články o politike radnice majú jasného autora, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a plocha periodika je zneužívaná na prezentáciu vedenia samosprávy.

Primátor: Jozef Belický (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 01/2018 až 01/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 41,29 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 70,92% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 34 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 1,34% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Slovo Šaľanov: január 2018

Šaľa • hodnotenie zverejnené 05.09.2018

Číslo január 2018, periodika Slovo Šaľanov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Slovo Šaľanov: január 2018

Šaľa • hodnotenie zverejnené 05.09.2018

Číslo január 2018, periodika Slovo Šaľanov prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Slovo Šaľanov: január 2018

Šaľa • hodnotenie zverejnené 06.09.2018

Číslo január 2018, periodika Slovo Šaľanov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Slovo Šaľanov: január 2018

Šaľa • hodnotenie zverejnené 06.09.2018

Číslo január 2018, periodika Slovo Šaľanov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Slovo Šaľanov: január 2018

Šaľa • hodnotenie zverejnené 06.09.2018

Číslo január 2018, periodika Slovo Šaľanov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.