AKO VYDÁVAŤ DOBRÉ RADNIČNÉ NOVINY

Publikované dňa 24.05.2022 07:03

Vo februári 2022 predstavila Transparency International Slovensko výsledky už tretieho hodnotenia objektívnosti a verejnoprávneho charakteru radničných periodík vydávaných najväčšími slovenskými mestami. Na základe našich zistení sme vypracovali aj súbor základných odporúčaní pre pre tvorcov samosprávnych periodík.