Štatistiky pre

Plocha o budúcich rozhodnutiach

 1. ZAkraj
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  4,84 %
 2. Náš Kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  4,10 %
 3. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  0,64 %
 4. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  0,56 %
 5. Rozhýbaný kraj
  (Košický samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  0,16 %
 6. Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny)
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  0,00 %

Anonymná politická plocha

 1. ZAkraj
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  84,93 %
 2. Rozhýbaný kraj
  (Košický samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  69,25 %
 3. Náš Kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  28,17 %
 4. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  27,08 %
 5. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  0,00 %
 6. Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny)
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  0,00 %

Plocha POP s poškodzujúcou formou

 1. Náš Kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,68 %
 2. ZAkraj
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,39 %
 3. Rozhýbaný kraj
  (Košický samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,19 %
 4. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,17 %
 5. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,08 %
 6. Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny)
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,00 %

Počty fotiek vedenia samosprávy v piatich hodnotených číslach

 1. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  17
  Fotky starostu
  15
 2. ZAkraj
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  13
  Fotky starostu
  15
 3. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  9
  Fotky starostu
  17
 4. Rozhýbaný kraj
  (Košický samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  3
  Fotky starostu
  11
 5. Náš Kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  1
  Fotky starostu
  9
 6. Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny)
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  0
  Fotky starostu
  6

Počty zmienok o vedení samosprávy v piatich hodnotených číslach

 1. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  30
  Zmienky o starostovi
  56
 2. ZAkraj
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  20
  Zmienky o starostovi
  39
 3. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  9
  Zmienky o starostovi
  41
 4. Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny)
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  0
  Zmienky o starostovi
  41
 5. Rozhýbaný kraj
  (Košický samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  2
  Zmienky o starostovi
  35
 6. Náš Kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  2
  Zmienky o starostovi
  32

Ročné náklady samosprávy na vydávanie radničných novín prepočítané
na 1 číslo a 1 obyvateľa:

  Štatistika nezahŕňa periodiká, ktorých náklady na vydanie neboli zistené. V prípade, že disponujete chýbajúcimi údajmi, kontaktujte nás na tis@transparency.sk.