Štatistiky pre

Plocha o budúcich rozhodnutiach

 1. MY Trenčianske noviny (platený obsah TSK)
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  7,29 %
 2. Rodný môj kraj
  (Trnavský samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  2,95 %
 3. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  1,81 %
 4. Župné novinky
  (Prešovský samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  1,75 %
 5. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  0,43 %
 6. Bystrický kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  0,00 %
 7. MY Turčianske noviny (platený obsah ŽSK)
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  0,00 %

Anonymná politická plocha

 1. MY Trenčianske noviny (platený obsah TSK)
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  99,42 %
 2. Župné novinky
  (Prešovský samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  94,82 %
 3. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  65,41 %
 4. Bystrický kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  59,02 %
 5. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  26,32 %
 6. Rodný môj kraj
  (Trnavský samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  25,26 %
 7. MY Turčianske noviny (platený obsah ŽSK)
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  0,00 %

Plocha POP s poškodzujúcou formou

 1. Bystrický kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  18,45 %
 2. MY Trenčianske noviny (platený obsah TSK)
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,14 %
 3. Župné novinky
  (Prešovský samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,00 %
 4. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,00 %
 5. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,00 %
 6. Rodný môj kraj
  (Trnavský samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,00 %
 7. MY Turčianske noviny (platený obsah ŽSK)
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,00 %

Počty fotiek vedenia samosprávy v piatich hodnotených číslach

 1. Rodný môj kraj
  (Trnavský samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  5
  Fotky starostu
  21
 2. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  7
  Fotky starostu
  15
 3. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  5
  Fotky starostu
  12
 4. Bystrický kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  4
  Fotky starostu
  9
 5. MY Trenčianske noviny (platený obsah TSK)
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  1
  Fotky starostu
  8
 6. Župné novinky
  (Prešovský samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  1
  Fotky starostu
  3
 7. MY Turčianske noviny (platený obsah ŽSK)
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  1
  Fotky starostu
  1

Počty zmienok o vedení samosprávy v piatich hodnotených číslach

 1. Bystrický kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  10
  Zmienky o starostovi
  163
 2. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  14
  Zmienky o starostovi
  74
 3. Rodný môj kraj
  (Trnavský samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  14
  Zmienky o starostovi
  47
 4. MY Trenčianske noviny (platený obsah TSK)
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  0
  Zmienky o starostovi
  34
 5. Župné novinky
  (Prešovský samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  1
  Zmienky o starostovi
  28
 6. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  7
  Zmienky o starostovi
  21
 7. MY Turčianske noviny (platený obsah ŽSK)
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  3
  Zmienky o starostovi
  13

Ročné náklady samosprávy na vydávanie radničných novín prepočítané
na 1 číslo a 1 obyvateľa:

  Štatistika nezahŕňa periodiká, ktorých náklady na vydanie neboli zistené. V prípade, že disponujete chýbajúcimi údajmi, kontaktujte nás na tis@transparency.sk.