V samospráve Spi��sk�� Nov�� Ves nie sú spracované žiadne periodiká. Oznámte zneužitie periodika v tejto samospráve.