Smižany

Kraj: Košický kraj

Okres: Spišská Nová Ves

Počet obyvateľov: 8717

Starosta / Primátor: Miroslava Szitová

Web: www.smizany.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Smižiansky hlásnik

Smižiansky hlásnik - Mestá 2018

Periodikum Smižiansky hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 49.66%.

Politická plocha v periodiku tvorí 22.46% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 16 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 17.19% z celkovej plochy obsahu.

Smižiansky hlásnik - Mestá 2016

Periodikum Smižiansky hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 43.59%.

Politická plocha v periodiku tvorí 13.09% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 28 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 8.3% z celkovej plochy obsahu.