Holíč

Kraj: Trnavský kraj

Okres: Skalica

Počet obyvateľov: 11174

Starosta / Primátor: Zdenko Čambal

Web: www.holic.sk/

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Holíčan

Holíčan - Mestá 2018

Periodikum Holíčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 36.68%.

Politická plocha v periodiku tvorí 38.99% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 73 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 8.47% z celkovej plochy obsahu.

Holíčan - Mestá 2016

Periodikum Holíčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 42.03%.

Politická plocha v periodiku tvorí 29.16% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 40 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 17.15% z celkovej plochy obsahu.