Rimavská Sobota

Kraj: Banskobystrický kraj

Okres: Rimavská Sobota

Počet obyvateľov: 23888

Starosta / Primátor: Jozef Šimko

Web: www.rimavskasobota.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Gemerské zvesti

Gemerské zvesti - Mestá 2018

Periodikum Gemerské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 06/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 22.68%.

Politická plocha v periodiku tvorí 24.32% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 75 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 9.55% z celkovej plochy obsahu.

Gemerské zvesti - Mestá 2016

Periodikum Gemerské zvesti prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 24.13%.

Politická plocha v periodiku tvorí 22.8% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 65 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 6.15% z celkovej plochy obsahu.