Piešťany

Kraj: Trnavský kraj

Okres: Piešťany

Počet obyvateľov: 27534

Primátor: Peter Jančovič (NEKA)

Web: www.piestany.sk/

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Radnica informuje

Radnica informuje - Mestá 2021

Periodikum Radnica informuje prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2021 až 2/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 53,25 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 66,68% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 30 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Radnica informuje - Mestá 2018

Periodikum Radnica informuje prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2017 až 04/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 62,35 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 67,12% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 67 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Radnica informuje - Mestá 2016

Periodikum Radnica informuje prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 38,30 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 65,05% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 73 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.