Púchov

Kraj: Trenčiansky kraj

Okres: Púchov

Počet obyvateľov: 17722

Primátor: Katarína Heneková (NEKA)

Web: www.puchov.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Púchovské noviny

Púchovské noviny - Mestá 2021

Periodikum Púchovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 09/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 43,05 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 27,14% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 50 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 15,58% z celkovej plochy obsahu.

Púchovské noviny - Mestá 2018

Periodikum Púchovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 38,56 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 18,34% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 45 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 24,24% z celkovej plochy obsahu.

Púchovské noviny - Mestá 2016

Periodikum Púchovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 45,04 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 13,22% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 45 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 26,79% z celkovej plochy obsahu.