Stará Turá

Kraj: Trenčiansky kraj

Okres: Nové Mesto nad Váhom

Počet obyvateľov: 8832

Starosta / Primátor: Leopold Barszcz

Web: www.staratura.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Staroturiansky spravodajca

Staroturiansky spravodajca - Mestá 2018

Periodikum Staroturiansky spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec.

Kvalita periodika v mesiacoch 07/2017 až 06/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 60.34%.

Politická plocha v periodiku tvorí 26.81% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 26 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 5.43% z celkovej plochy obsahu.

Staroturiansky spravodajca - Mestá 2016

Periodikum Staroturiansky spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 48.08%.

Politická plocha v periodiku tvorí 17.97% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 35 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 7.05% z celkovej plochy obsahu.