V samospráve Ko��ick�� samospr��vny kraj nie sú spracované žiadne periodiká. Oznámte zneužitie periodika v tejto samospráve.