V samospráve Ko��ice-Dargovsk��ch hrdinov nie sú spracované žiadne periodiká. Oznámte zneužitie periodika v tejto samospráve.