Košice-Sídlisko KVP

Kraj: Košický kraj

Okres: Košice II

Počet obyvateľov: 23603

Starosta / Primátor: Ladislav Lörinc

Web: www.mckvp.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

KVaPka

KVaPka - Mestá 2018

Periodikum KVaPka prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 09/2016 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 45.66%.

Politická plocha v periodiku tvorí 55.36% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 75 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 16.7% z celkovej plochy obsahu.

KVaPka - Mestá 2016

Periodikum KVaPka prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2015 až 06/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 51.91%.

Politická plocha v periodiku tvorí 57.71% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 82 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 8.58% z celkovej plochy obsahu.