Dunajská Streda

Kraj: Trnavský kraj

Okres: Dunajská Streda

Počet obyvateľov: 22730

Starosta / Primátor: Zoltán Hájos

Web: www.dunstreda.sk/

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik

Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik - Mestá 2018

Periodikum Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 35.88%.

Politická plocha v periodiku tvorí 39.91% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 76 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 18.2% z celkovej plochy obsahu.

Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik

Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik - Mestá 2016

Periodikum Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 29.36%.

Politická plocha v periodiku tvorí 32.36% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 93 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 6.72% z celkovej plochy obsahu.