Bratislava-Petržalka

Kraj: Bratislavský kraj

Okres: Bratislava V

Počet obyvateľov: 102982

Starosta / Primátor: Ján Hrčka

Web: www.petrzalka.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Petržalské noviny

Petržalské noviny - Mestá 2018

Periodikum Petržalské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 05/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 50.70%.

Politická plocha v periodiku tvorí 20.02% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 35 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 25.43% z celkovej plochy obsahu.

Petržalské noviny - Mestá 2016

Periodikum Petržalské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 49.19%.

Politická plocha v periodiku tvorí 27.18% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 73 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 27.6% z celkovej plochy obsahu.