V samospráve Bratislava-Devínska Nová Ves nie sú spracované žiadne periodiká. Oznámte zneužitie periodika v tejto samospráve.