Bratislava-Nové Mesto

Kraj: Bratislavský kraj

Okres: Bratislava III

Počet obyvateľov: 38938

Starosta / Primátor: Rudolf Kusý

Web: www.banm.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Hlas Nového Mesta

Hlas Nového Mesta - Mestá 2018

Periodikum Hlas Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 64.29%.

Politická plocha v periodiku tvorí 47.88% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 65 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 5.28% z celkovej plochy obsahu.

Hlas Nového Mesta - Mestá 2016

Periodikum Hlas Nového Mesta prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 60.12%.

Politická plocha v periodiku tvorí 38.97% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 43 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 9.25% z celkovej plochy obsahu.