V samospráve Bansk�� Bystrica nie sú spracované žiadne periodiká. Oznámte zneužitie periodika v tejto samospráve.