Banská Štiavnica

Kraj: Banskobystrický kraj

Okres: Banská Štiavnica

Počet obyvateľov: 10035

Starosta / Primátor: Nadežda Babiaková

Web: www.banskastiavnica.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Štiavnické noviny

Štiavnické noviny - Mestá 2018

Periodikum Štiavnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 06/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 46.32%.

Politická plocha v periodiku tvorí 28.74% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 63 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10.38% z celkovej plochy obsahu.

Štiavnické noviny - Mestá 2016

Periodikum Štiavnické noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice.

Kvalita periodika v mesiacoch 08/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 44.82%.

Politická plocha v periodiku tvorí 27.49% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 58 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 14.92% z celkovej plochy obsahu.