Bánovce nad Bebravou

Kraj: Trenčiansky kraj

Okres: Bánovce nad Bebravou

Počet obyvateľov: 18082

Primátor: Rudolfa Novotná (NEKA)

Web: www.banovce.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Bánovské noviny

Bánovské noviny - Mestá 2021

Periodikum Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 09/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 35,57 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 21,32% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 15 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10% z celkovej plochy obsahu.

Bánovské noviny - Mestá 2018

Periodikum Bánovské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 59,65 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 39,31% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 63 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 12,64% z celkovej plochy obsahu.

Bánovské noviny - Mestá 2016

Periodikum Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice a slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice.

Kvalita periodika v mesiacoch 07/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 49,90 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 17,27% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 28 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 17,94% z celkovej plochy obsahu.