Žilina

Kraj: Žilinský kraj

Okres: Žilina

Počet obyvateľov: 80810

Starosta / Primátor: Peter Fiabáne

Web: www.zilina.sk/

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Radničné noviny mesta Žilina

Radničné noviny mesta Žilina - Mestá 2018

Periodikum Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 44.76%.

Politická plocha v periodiku tvorí 75.36% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 119 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0.24% z celkovej plochy obsahu.

Radničné noviny mesta Žilina - Mestá 2016

Periodikum Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 47.80%.

Politická plocha v periodiku tvorí 66.67% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 144 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10.61% z celkovej plochy obsahu.