Zvolenské noviny

Periodikum Zvolenské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Lenka Balkovičová (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 07/2020 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 47,36 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 37,18% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 35 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Zvolenské noviny: október 2021

Zvolen • hodnotenie zverejnené 29.12.2021

Číslo október 2021, periodika Zvolenské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Zvolenské noviny: september 2021

Zvolen • hodnotenie zverejnené 18.01.2022

Číslo september 2021, periodika Zvolenské noviny prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Zvolenské noviny: jún 2021

Zvolen • hodnotenie zverejnené 05.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Zvolenské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Zvolenské noviny: máj 2021

Zvolen • hodnotenie zverejnené 18.01.2022

Číslo máj 2021, periodika Zvolenské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Zvolenské noviny: júl 2020

Zvolen • hodnotenie zverejnené 31.01.2022

Číslo júl 2020, periodika Zvolenské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.