Naše Vráble

Periodikum Naše Vráble prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Tibor Tóth (ŠANCA)

Kvalita periodika v mesiacoch 08/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 58,84 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 29,2% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 57 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 11,07% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Naše Vráble: október 2021 (2. číslo v mesiaci)

Vráble • hodnotenie zverejnené 12.01.2022

Číslo október 2021 (2), periodika Naše Vráble prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Naše Vráble: október 2021

Vráble • hodnotenie zverejnené 12.01.2022

Číslo október 2021, periodika Naše Vráble prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Naše Vráble: september 2021 (2. číslo v mesiaci)

Vráble • hodnotenie zverejnené 20.01.2022

Číslo september 2021 (2), periodika Naše Vráble prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Naše Vráble: august 2021 (2. číslo v mesiaci)

Vráble • hodnotenie zverejnené 19.01.2022

Číslo august 2021 (2), periodika Naše Vráble prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Naše Vráble: august 2021

Vráble • hodnotenie zverejnené 20.01.2022

Číslo august 2021, periodika Naše Vráble prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.