Naše Vráble

Periodikum Naše Vráble prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, články o politike radnice majú jasného autora, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Tibor Tóth (ŠANCA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 52,98 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 32,56% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 66 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 3,96% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Naše Vráble: júl 2018 (2. číslo v mesiaci)

Vráble • hodnotenie zverejnené 18.08.2018

Číslo júl 2018 (2), periodika Naše Vráble prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Naše Vráble: júl 2018

Vráble • hodnotenie zverejnené 20.08.2018

Číslo júl 2018, periodika Naše Vráble prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Naše Vráble: jún 2018 (2. číslo v mesiaci)

Vráble • hodnotenie zverejnené 20.08.2018

Číslo jún 2018 (2), periodika Naše Vráble prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Naše Vráble: jún 2018

Vráble • hodnotenie zverejnené 22.08.2018

Číslo jún 2018, periodika Naše Vráble prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Naše Vráble: máj 2018 (2. číslo v mesiaci)

Vráble • hodnotenie zverejnené 19.08.2018

Číslo máj 2018 (2), periodika Naše Vráble prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.