Naše Vráble

Periodikum Naše Vráble prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Tibor Tóth (ŠANCA)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2016 až 10/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 42,72 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 33,72% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 60 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 3,75% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Naše Vráble: október 2016

Vráble • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo október 2016, periodika Naše Vráble prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Naše Vráble: júl 2016 (2. číslo v mesiaci)

Vráble • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo júl 2016 (2), periodika Naše Vráble prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Naše Vráble: júl 2016 (2. číslo v mesiaci)

Vráble • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo júl 2016 (2), periodika Naše Vráble prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Naše Vráble: júl 2016

Vráble • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Naše Vráble prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Naše Vráble: jún 2016 (2. číslo v mesiaci)

Vráble • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo jún 2016 (2), periodika Naše Vráble prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.