Novinky z radnice

Periodikum Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Peter Bročka (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 59,76 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 17,28% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 37 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Novinky z radnice: júl 2016

Trnava • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Novinky z radnice: jún 2016

Trnava • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Novinky z radnice: máj 2016

Trnava • hodnotenie zverejnené 16.01.2017

Číslo máj 2016, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Novinky z radnice: apríl 2016

Trnava • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo apríl 2016, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Novinky z radnice: marec 2016

Trnava • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo marec 2016, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.