Mestský Infolist

Periodikum Mestský Infolist prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Marek Čižmár (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2017 až 03/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 29,19 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 69,8% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 36 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Mestský Infolist: marec 2018

Trebišov • hodnotenie zverejnené 04.09.2018

Číslo marec 2018, periodika Mestský Infolist prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Mestský Infolist: fabruár 2018

Trebišov • hodnotenie zverejnené 05.09.2018

Číslo fabruár 2018, periodika Mestský Infolist prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Mestský Infolist: január 2018

Trebišov • hodnotenie zverejnené 05.09.2018

Číslo január 2018, periodika Mestský Infolist prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Mestský Infolist: júl 2017

Trebišov • hodnotenie zverejnené 06.09.2018

Číslo júl 2017, periodika Mestský Infolist prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Mestský Infolist: jún 2017

Trebišov • hodnotenie zverejnené 28.08.2018

Číslo jún 2017, periodika Mestský Infolist prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.