Radničné zvesti

Periodikum Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Alexandra Gieciová (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 3/2020 až 3/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 54,22 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 63,86% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 37 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 2,14% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Radničné zvesti: marec 2021

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo marec 2021, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné zvesti: fabruár 2021

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo fabruár 2021, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné zvesti: január 2021

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 31.01.2022

Číslo január 2021, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné zvesti: apríl 2020

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 12.01.2022

Číslo apríl 2020, periodika Radničné zvesti prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné zvesti: marec 2020

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 05.01.2022

Číslo marec 2020, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.