Radničné zvesti

Periodikum Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Alexandra Gieciová (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 10/2017 až 08/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 57,85 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 48,26% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 12 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 2,22% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Radničné zvesti: august 2018

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 20.08.2018

Číslo august 2018, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné zvesti: apríl 2018

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 20.08.2018

Číslo apríl 2018, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné zvesti: december 2017

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 20.08.2018

Číslo december 2017, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné zvesti: november 2017

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 20.08.2018

Číslo november 2017, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné zvesti: október 2017

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 20.08.2018

Číslo október 2017, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.