Radničné zvesti

Periodikum Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Alexandra Gieciová (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 36,19 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 43,66% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 13 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 5,88% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Radničné zvesti: august 2016

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo august 2016, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné zvesti: júl 2016

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Radničné zvesti: jún 2016

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné zvesti: máj 2016

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Radničné zvesti: apríl 2016

Topoľčany • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo apríl 2016, periodika Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.