Staroturiansky spravodajca

Periodikum Staroturiansky spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Leopold Barszcz (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 07/2017 až 06/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 60,34 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 26,81% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 26 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 5,43% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Staroturiansky spravodajca: jún 2018

Stará Turá • hodnotenie zverejnené 06.09.2018

Číslo jún 2018, periodika Staroturiansky spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Staroturiansky spravodajca: máj 2018

Stará Turá • hodnotenie zverejnené 06.09.2018

Číslo máj 2018, periodika Staroturiansky spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Staroturiansky spravodajca: apríl 2018

Stará Turá • hodnotenie zverejnené 06.09.2018

Číslo apríl 2018, periodika Staroturiansky spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Staroturiansky spravodajca: marec 2018

Stará Turá • hodnotenie zverejnené 06.09.2018

Číslo marec 2018, periodika Staroturiansky spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Staroturiansky spravodajca: júl 2017

Stará Turá • hodnotenie zverejnené 06.09.2018

Číslo júl 2017, periodika Staroturiansky spravodajca prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.