Ičko

Periodikum Ičko prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Pavol Bečarik (SNS, SMER-SD, MOST - HÍD)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2015 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 47,75 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 15,24% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 47 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 29,06% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Ičko: august 2016

Spišská Nová Ves • hodnotenie zverejnené 31.01.2017

Číslo august 2016, periodika Ičko prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Ičko: júl 2016

Spišská Nová Ves • hodnotenie zverejnené 31.01.2017

Číslo júl 2016, periodika Ičko prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Ičko: jún 2016

Spišská Nová Ves • hodnotenie zverejnené 31.01.2017

Číslo jún 2016, periodika Ičko prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Ičko: apríl 2016

Spišská Nová Ves • hodnotenie zverejnené 31.01.2017

Číslo apríl 2016, periodika Ičko prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Ičko: máj 2015

Spišská Nová Ves • hodnotenie zverejnené 31.01.2017

Číslo máj 2015, periodika Ičko prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.