Sereďské novnky

Periodikum Sereďské novnky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Martin Tomčányi (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 49,17 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 23,46% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 108 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 33,05% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Sereďské novnky: júl 2016

Sereď • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Sereďské novnky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Sereďské novnky: jún 2016

Sereď • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Sereďské novnky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Sereďské novnky: máj 2016

Sereď • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Sereďské novnky prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Sereďské novnky: apríl 2016

Sereď • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo apríl 2016, periodika Sereďské novnky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Sereďské novnky: marec 2016

Sereď • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo marec 2016, periodika Sereďské novnky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.