Sereďské novinky

Periodikum Sereďské novinky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Martin Tomčányi (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 56,64 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 39,86% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 74 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 17,04% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Sereďské novinky: október 2021

Sereď • hodnotenie zverejnené 05.01.2022

Číslo október 2021, periodika Sereďské novinky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Sereďské novinky: september 2021

Sereď • hodnotenie zverejnené 20.01.2022

Číslo september 2021, periodika Sereďské novinky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Sereďské novinky: júl 2021

Sereď • hodnotenie zverejnené 19.01.2022

Číslo júl 2021, periodika Sereďské novinky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Sereďské novinky: jún 2021

Sereď • hodnotenie zverejnené 21.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Sereďské novinky prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Sereďské novinky: máj 2021

Sereď • hodnotenie zverejnené 10.01.2022

Číslo máj 2021, periodika Sereďské novinky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.