Sereďské novinky

Periodikum Sereďské novinky prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, články o politike radnice majú jasného autora, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Martin Tomčányi (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 54,79 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 35,27% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 144 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 12,47% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Sereďské novinky: júl 2018

Sereď • hodnotenie zverejnené 19.09.2018

Číslo júl 2018, periodika Sereďské novinky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Sereďské novinky: jún 2018

Sereď • hodnotenie zverejnené 17.09.2018

Číslo jún 2018, periodika Sereďské novinky prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Sereďské novinky: máj 2018

Sereď • hodnotenie zverejnené 21.09.2018

Číslo máj 2018, periodika Sereďské novinky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Sereďské novinky: apríl 2018

Sereď • hodnotenie zverejnené 22.09.2018

Číslo apríl 2018, periodika Sereďské novinky prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Sereďské novinky: marec 2018

Sereď • hodnotenie zverejnené 24.09.2018

Číslo marec 2018, periodika Sereďské novinky prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.