Senčan

Periodikum Senčan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. V periodiku absentujú informácie o politike radnice, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Dušan Badinský (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 52,57 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 15,15% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 33 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10,46% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Senčan: júl 2016

Senec • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Senčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Senčan: jún 2016

Senec • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Senčan prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Senčan: máj 2016

Senec • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Senčan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Senčan: apríl 2016

Senec • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo apríl 2016, periodika Senčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Senčan: marec 2016

Senec • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo marec 2016, periodika Senčan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.