Sečovčan

Periodikum Sečovčan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. V periodiku absentujú informácie o politike radnice, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Jozef Gamrát (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2020 až 08/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 48,21 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 18,26% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 42 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0,93% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Sečovčan: august 2021

Sečovce • hodnotenie zverejnené 08.12.2021

Číslo august 2021, periodika Sečovčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Sečovčan: máj 2021

Sečovce • hodnotenie zverejnené 08.12.2021

Číslo máj 2021, periodika Sečovčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Sečovčan: november 2020

Sečovce • hodnotenie zverejnené 08.12.2021

Číslo november 2020, periodika Sečovčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Sečovčan: august 2020

Sečovce • hodnotenie zverejnené 07.12.2021

Číslo august 2020, periodika Sečovčan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Sečovčan: marec 2020

Sečovce • hodnotenie zverejnené 07.12.2021

Číslo marec 2020, periodika Sečovčan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.